เอกสารสมัครบัตร

0
3972

คุณสมบัติเบื้องต้นของผู้สมัครบัตรเครดิต
– อายุ 20 ปีขึ้นไป
– สำหรับคนไทย ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 12,000 – 15,000 บาทขึ้นไป
– สำหรับชาวต่างชาติ ผู้สมัครจะต้องมีรายได้อย่างน้อย 80,000 บาทขึ้นไป

เอกสารที่ใช้ประกอบการสมัครบัตรเครดิต หรือ บัตรกดเงินสด
สำหรับคนไทย (พนักงานบริษัท)
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– หนังสือรับรองรายได้ / สลิปเงินเดือน เดือนล่าสุด
– สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 3-6 เดือน


สำหรับเจ้าของธุรกิจ
– สำเนาบัตรประชาชน
– สำเนาทะเบียนบ้าน
– สำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนบริษัท หจก. ย้อนหลังไม่เกิน 6 เดือน
– สำเนาบัญชีส่วนตัวย้อนหลัง 6 เดือน

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here