สินเชื่อบุคคล เพื่อเคลียร์ภาระหนี้

0
401
สินเชื่อเคลียร์หนี้ภาระหนี้สิน

สินเชื่อบุคคล เพื่อเคลียร์ภาระหนี้บัตรผ่อน 0% TMB

พนักงานประจำ
1. อายุ 21 – 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปี)
2. สัญชาติไทย
3. รายได้ประจำเฉลี่ย 20,000 บาท/ เดือน ขึ้นไป
4. อายุงาน 6 เดือนขึ้นไป

ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว/ เจ้าของกิจการ
1. อายุ 21 – 60 ปี (อายุรวมระยะเวลาผ่อนชำระ คือต้องไม่เกิน 60 ปี)
2. สัญชาติไทย
3. รายได้ประจำเฉลี่ย 30,000 บาท/เดือน
4. ดำเนินธุรกิจปัจจุบัน 3 ปีขึ้นไป

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here