สินเชื่อ CIMB Extra Cash

0
6920

สินเชื่อ CIMB ExtraCash

สมัครและใช้บริการวันนี้
– ฟรีค่าธรรมเนียมดำเนินการสินเชื่อ
– ฟรีค่าอากรแสตมป์
– ฟรีค่าธรรมเนียมจากการเบิกเงินสดด่วนจากเครื่อง ATM ที่มีเครื่องหมาย ATM POOL ตลอด 24 ชม.

สบายใจ เลือกชำระคืนได้ คิดดอกเบี้ยตามวันใช้จริง
– จ่ายคืนขั้นต่ำเพียง 500 บาท หรือ 5% ของยอดรวมทั้งหมดแล้วแต่ยอดใดสูงกว่า
– ไม่มียอดเบิกใช้ ไม่คิดดอกเบี้ย

  พนักงานประจำ ผู้ประกอบกิจการส่วนตัว/
เจ้าของกิจการ
อายุผู้สมัคร อายุ 21 – 60 ปี อายุ 21 – 60 ปี
รายได้ประจำเดือน รายได้ประจำเฉลี่ย 15,000 บาท/ เดือน รายได้ประจำเฉลี่ย 30,000 บาท/เดือน
อายุการทำงาน /
กิจการ
อายุการทำงาน 6 เดือนขึ้นไป ดำเนินธุรกิจปัจจุบัน 3 ปีขึ้นไป

 

สิทธิพิเศษสำหรับ อัตราดอกเบี้ย
พนักงานประจำ
รายได้ประจำต่อเดือน 15,000 บาท
21% – 27%
พนักงานประจำรายได้ประจำต่อเดือน 30,000 บาท พนักงานรายได้ประจำ

เลือก รับดอกเบี้ย 0% ต่อปี 2 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 3 รับดอกเบี้ย 18% ต่อปี

หรือ รับดอกเบี้ย 9% ต่อปี  9 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 10 รับดอกเบี้ย 24% ต่อปี

 

พิเศษ! ดอกเบี้ย 7.3% ต่อปี 12 รอบบัญชีแรก
รอบบัญชีที่ 13 รับดอกเบี้ย 14.60% ต่อปี

(วงเงินสินเชื่ออนุมัติ 50,000 บาท เท่านั้น)

 เจ้าของกิจการ วงเงินสินเชื่อไม่เกิน 600,000 บาท

ทิ้งคำตอบไว้

Please enter your comment!
Please enter your name here